Afleiden correctiefactoren Oosterschelde

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
SWAN hindcasts Oosterschelde, Bepalen correctiefactoren
Opdrachtgever:
Projectbureau Zeeweringen en Deltares
Locatie:
Oosterschelde
Datum:
2012

Voor de toepassing van SWAN resultaten

Eind jaren ’90 zijn ontwerpwaarden (maatgevende golfhoogtes en -periodes) voor de dijkbekledingen langs de Ooster- en Westerschelde bepaald voor het Projectbureau Zeeweringen. Projectbureau Zeeweringen zorgt voor dijkversterkingen in Zeeland. De ontwerpwaarden zijn met SWAN berekend. De randvoorwaarden in het Hydraulische Randvoorwaardenboek (HR2006) zijn op dezelfde berekeningen gebaseerd.

Uit verscheidende hindcasts volgde dat de SWAN resultaten goed bruikbaar zijn, maar dat de betrouwbaarheid sterk kan worden vergroot door het toepassen van correctiefactoren. Deze factoren volgen uit hindcasts, waarbij relatief zware stormen worden nagerekend met SWAN.

Waar metingen op de Westerschelde al in verschillende studies zijn toegepast in hindcasts, ontbreekt dit tot op heden voor het binnengebied van de Oosterschelde. Teneinde inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid van de voor ontwerpen gebruikte SWAN berekeningen in de Oosterschelde, is daarom door PBZ/Deltares gevraagd om een aantal hindcasts in de Oosterschelde uit te voeren. Daarbij is een selectie gemaakt van de zwaarste gemeten stormen op de Oosterschelde voor een aantal meetlocaties in het binnengebied van de Oosterschelde.

Met behulp van de vergelijking van berekende en gemeten golfparameters is vervolgens een relatie afgeleid voor de afwijking tussen meting en berekening (correctiewaarden) specifiek voor de Oosterschelde.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van den Boomgaard.

Marloes van den Boomgaard

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP