Aanpassing Sloehavens

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Slib modellering
Opdrachtgever:
Zeeland Seaports
Locatie:
Sloehaven, Vlissingen
Datum:
2009

Hydrodynamisch en morfologisch onderzoek naar aanpassing Sloehavens

De uitbreiding en aanpassing van de Sloehavens (onderdeel van Zeeland Seaports) zou gepaard kunnen gaan met effecten op de hoeveelheid en verdeling van aanslibbing in de havens. De gevolgen hiervan voor baggerwerkzaamheden en milieu hebben Zeeland Seaports ertoe bewogen de effecten van de aanpassing op hydrodynamica en slibhuishouding te laten onderzoeken door Svašek Hydraulics.

Svašek heeft hiertoe een nauwkeurige geometrie van de Sloehavens in het bestaande Westerschelde model gebouwd. Dit gaat relatief eenvoudig door het ongestructureerde rooster dat gebruikt wordt in het FINEL model.

Het model is in staat gebleken de rondstroming in de havenmond – die veel slib naar binnen brengt – te simuleren. De aanslibbingspatronen die hiervan het gevolg zijn, zijn consistent met eerdere studies en komen redelijk overeen met de werkelijke verdeling van neergeslagen slib.

De ingreepsituatie is doorgerekend met een nieuwe grid om de layout aanpassingen mee te kunnen nemen. Het model laat zien dat er kleine veranderingen te verwachten zijn in de hydrodynamica en het aanslibbingspatroon, maar geen significante verandering in de totale hoeveelheid slib die naar binnen komt.

© Foto Beeldbank RWS.

Meer weten?

Neem contact op met Bas van Leeuwen.

Bas van Leeuwen

Projectleider