Aanbesteding zwakke schakel Noord-Holland

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Lange termijn morfologisch modelleren
Opdrachtgever:
Van Oord/Boskalis
Locatie:
Hondsbossche en Pettemer Zeewering
Datum:
2012 - 2013

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de zwakste schakel in de kustverdediging van de Noord-Hollandse kust en ligt tussen de dorpen Petten en Camperduin. De oude kustverdediging van basaltblokken wordt vervangen door een gecombineerd strand-duin systeem voor de oude dijk. De aanbesteding omvat de bouw en het onderhoud van de nieuwe zandkust voor een periode van 20 jaar.

Svašek Hydraulics was een integraal onderdeel van het ontwerpteam van de winnende tendercombinatie Van Oord – Boskalis. Hierin was Svašek Hydraulics verantwoordelijk voor de voorspelling van de zandverliezen in de komende 20 jaar en voor het ontwerp van de zandbuffer en de zandsuppleties.

Er is een uitgebreid gekalibreerd FINEL-model opgezet. De flexibiliteit van het rekengrid bij de eindige element methode maakt het mogelijk om zowel een modelresolutie van 20 m in het interessegebied te hanteren als 4 jaar morfologische bodemontwikkeling te berekenen binnen 24 uur rekentijd.

De verschillen tussen de modelresultaten en de kalibratie gegevens zijn vertaald in waarschijnlijkheidsdichtheidfuncties die de onzekerheden van het model beschrijven. Door middel van een Monte Carlo analyse is de bandbreedte van de zandverliezen dat bij het nieuwe strand kan worden verwacht (50% en 90%) bepaald.

Gedurende 20 jaar wordt de morfologische ontwikkeling van de nieuwe kust, inclusief de effecten van de geplande suppleties, gesimuleerd. Het resultaat zorgt voor het ontwerpen van een geoptimaliseerd suppletie programma met een hoog rendement.

In januari 2014 gunden het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het contract voor de versterking en het onderhoud van deze zwakke schakel aan de joint venture Van Oord-Boskalis.

Meer weten?

Neem contact met Anna Kroon.

Anna Kroon

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP