13 uurs metingen Braakmanhaven

DOWNLOAD PROJECTBLAD
Diensten:
Stroommetingen, troebelheidmetingen, data verwerking en analyse
Opdrachtgever:
Zeeland Seaports
Locatie:
Braakmanhaven, Terneuzen
Datum:
2011

Meer weten?

In de Sloehaven nabij Vlissingen en de Braakmanhaven nabij Terneuzen vindt een forse aanzanding plaats. Zeeland Seaports is een project gestart om de hieruit voortvloeiende onderhoudsbaggerwerkzaamheden te verminderen. Om inzicht te krijgen in de oorzaak van deze aanzanding heeft Svašek Hydraulics gedurende 13 uur de stroming en de sediment concentraties in de waterkolom gemeten.

De meetcampagne bestaat uit:

  • 13-uurs varende stroommetingen met scheepsgebonden AWAC om inzicht te verkrijgen in de stromingspatronen en het verloop van de stroming over de verticaal;
  • Troebelheidsmetingen met een scheepsgebonden Optical Backscatter Sensor (OBS) en waterbemonstering om verticaal verloop van de sedimentconcentratie te bepalen;
  • Bodembemonstering om de korrelgrootteverdeling op de bodem te bepalen.

In beide havens zijn de metingen uitgevoerd tijdens springtij en doodtij. De verkregen date heeft geresulteerd in inzicht in de stromingspatronen en het daaraan gerelateerde slibtransport. In de Braakmanhaven is daarmee een onverwacht 3D stromingsfenomeen geïdentificeerd. Daarnaast is de meetdata gebruikt om FINEL modellen (2D en 3D) van de Westerschelde te valideren. Beide modellen zijn in een latere fase van het project ingezet om de effecten van potentiële maatregelen om de aanslibbing te verminderen te onderzoeken.

Neem contact op met Sanne Poortman.

Sanne Poortman

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP