Overstroming Orkaan Katrina

Na de overstroming van New Orleans door de orkaan Katrina vond de rechter het US Army Corps of Engineers verantwoordelijk voor een deel van de schade veroorzaakt door Katrina.

De vordering was gebaseerd op stromings- en golfsimulaties die de impact van de Mississippi River Gulf Outlet (MRGO) op de Katrina overstroming toonden. Deze simulaties waren een gezamenlijke inspanning van de Technische Universiteit Delft en Svašek Hydraulics.

Op de ochtend van 29 augustus 2005 trof de orkaan Katrina het zuidoosten van Louisiana. Water stroomde New Orleans binnen en ruim 80 procent van de stad overstroomde. De oevers en vloedwanden grenzend aan de Mississippi River Gulf Outlet (MRGO) - het kanaal dat New Orleans verbindt met de Golf van Mexico - waren bezweken met catastrofale gevolgen.

Om een ​​beter beeld te krijgen van de stromingsdynamiek van het surge event tijdens Katrina, heeft Svašek Hydraulics FINEL numerieke stromingsberekeningen uitgevoerd.
Verschillende berekeningen met verschillende MRGO-configuraties geven inzicht in de rol die het kanaal speelde in deze grote overstroming. Met deze verschillende MRGO-configuraties werden ook golfsimulaties met het numerieke SWAN-model uitgevoerd om te bekijken wat de invloed van het kanaal op de golven voor de oevers was.

De animatie laat de berekende maximale lokale overstromingsdieptes zien in de St. Bernard-bowl als gevolg van de dijkdoorbraak die door de orkaan Katrina is begonnen. De animatie toont 7 uur in de morgen van 29 augustus 2005.

Ga naar projectblad.