SWAN

SWAN (Simulating WAves Nearshore) is een spectraal golfmodel voor het simuleren van tweedimensionale golfvelden in kustgebieden en binnenwateren. SWAN wordt voortdurend doorontwikkeld door de TU Delft.

SWAN houdt rekening met o.a. de volgende fysische processen:

 • Golfgroei door wind;
 • Shoaling en refractie door stroming en diepte;
 • Niet-lineaire golf interacties;
 • White-capping;
 • Bodemwrijving;
 • Diepte geïnduceerd breken;
 • Transmissie door en reflectie van obstakels;
 • Diffractie.

SWAN-berekeningen kunnen worden gemaakt op een regelmatig, curvi-lineair of ongestructureerd rooster in een cartesisch of sferisch coördinaat systeem. Het gebruik van een ongestructureerd rooster zorgt voor een grote resolutie in het interessegebied, terwijl het totale aantal elementen beperkt blijft.

SWAN levert onder meer de volgende uitvoer:

 • Eén- en tweedimensionale golfspectra op elke locatie;
 • Ruimtelijke verdeling van een groot aantal parameters, zoals de significante golfhoogte, verschillende golfperiodematen, golfrichting, richtingspreiding, golfkrachten, orbitale snelheden nabij de bodem.

Naast het gebruik van SWAN in de stand-alone modus in bijvoorbeeld golf hindcast- of golfvoorspellingsstudies kan SWAN ook gekoppeld worden aan het hydromorfodynamische model FINEL. Hiermee kunnen golfgedreven stroming en suspensie van sediment door golven worden berekend en kunnen de daaruit volgende morfologische veranderingen en golfomstandigheden worden bepaald.

ONTWIKKELAAR

 • Technische Universiteit Delft

HOOFDKENMERKEN

 • golfgroei door wind
 • shoaling
 • refractie
 • white capping
 • bodemwrijving
 • breken door diepte
 • volledig spectraal

MEER INFORMATIE
http://www.swan.tudelft.nl/

PDF Downloads