SWAN

SWAN (Simulating WAves Nearshore) is een spectraal golfmodel voor het simuleren van tweedimensionale golfvelden in kustgebieden en binnenwateren. SWAN Het wordt voortdurend ontwikkeld door de TU Delft.

SWAN houdt rekening met o.a. de volgende fysieke processen:

 • Golfgroei door wind;
 • Shoaling en refractie door stroming en diepgte;
 • Niet-lineaire golf interacties;
 • White-capping;
 • Bodemwrijving;
 • Diepte geïnduceerd breken;
 • Transmissie door en reflectie van obstakels;
 • Diffractie.

SWAN berekeningen kunnen worden gemaakt op een regelmatig, curvi-lineair of ongestructureerd rooster in een cartesisch of sferisch coördinaat systeem. Het gebruik van een ongestructureerd rooster zorgt voor een grote resolutie in het interessegebied, terwijl het totale aantal elementen beperkt blijft.

SWAN levert onder meer de volgende uitvoer:

 • Eén- en tweedimensionale golfspectra op elke locatie;
 • Ruimtelijke verdeling van een groot aantal parameters, zoals de significante golfhoogte, verschillende golfperiodematen, golfrichting, richtingspreiding, golfkrachten, orbitale snelheden nabij de bodem.

Naast het gebruik van SWAN alleen in b.v. wave hindcast of predictie studies, heeft Svašek Hydraulics SWAN gekoppeld aan de hydromorfodynamische model suite FINEL om golfgestuurde stromingen en suspensie van sediment door golven te berekenen en de feedback van morfologische veranderingen in bed niveaus op de golfomstandigheden te berekenen.

ONTWIKKELAAR

 • Technische Universiteit Delft

HOOFDKENMERKEN

 • Golfgroei door wind;
 • Shoaling;
 • Refractie;
 • White capping;
 • Bodemwrijving;
 • Breken door diepte;
 • Volledig spectraal.

MEER INFORMATIE
http://www.swan.tudelft.nl/

PDF Downloads