HARES

HARES (“HArbour RESonance”) is een tweedimensionaal numeriek golfmodel waarmee de voortplanting van korte golven wordt berekend in zones nabij de kust, zoals havenbekkens. Het model is gebaseerd op de “2D Mild-Slope Equation” en omvat vele fysische processen: diffractie, refractie, shoaling, (partiële) reflectie en transmissie, (niet-lineaire) bodemwrijving en brekende golven, richtingsspreiding en frequentiespreiding. HARES is “in-house” door Svašek Hydraulics ontwikkeld, en behoort tot de snelste en meest veelzijdig inzetbare Mild-slope-golfmodellen die momenteel beschikbaar zijn.

HARES is geïmplementeerd volgens de Finite Element-methode. Het flexibele grid bestaat uit een groot aantal driehoeken, hetgeen bijna onbeperkte flexibiliteit biedt bij het genereren van roosters: speciale objecten, zoals complexe layouts van havens en golfbrekers, kunnen nauwkeurig worden meegenomen. HARES kent een zeer efficiënte parallellisatie en draait op het high-performance cluster van Svašek. Vanwege de rekensnelheid kan HARES vaak ook interactief worden toegepast in ontwerpprocessen.

HARES kan omgaan met partieel reflecterende kaden/oevers en ook met golfbrekers met een gemengd transmissie-/reflectiekarakter. Een vergelijking met golfmetingen in laboratorium-haventesten (Eikema et al., 2018) laat zien dat HARES nauwkeurige resultaten oplevert.

Een recente toevoeging aan het model (2018) is een nauwkeurig en zeer efficiënt spectraal model voor wrijving en golfbreking, gebaseerd op het complete golfspectrum. Deze nieuwe aanpak is ontleend aan het spectrale golfenergiemodel SWAN. Sinds 2019 omvat HARES ook de nieuwe nabewerkings-tool WAVEDIRECT, waarmee de lokale richtingen van golfvoortplanting kunnen worden bepaald. Hiermee kunnen op basis van HARES-model-resultaten ook 1D en 2D-golfspectra worden geconstrueerd.

Een voorbeeld van een publicatie met HARES is:

ONTWIKKELAAR

 • Svašek Hydraulics

HOOFDKENMERKEN

 • golfvoortplanting over ongelijke bodemligging en in havenbekkens
 • diffractie
 • refractie
 • shoaling
 • (partiële) reflectie
 • (partiële) transmissie
 • niet-lineaire bodemwrijving
 • niet-lineaire golfbreking (diepte- of steilheid-geïnduceerd)
 • monochromaticsche danwel spectrale berekeningen (frequentiespreiding en richtingsspreiding)
 • analyse van golfrichtingen en de 2D-golfspectra (WAVEDIRECT)

PDF Downloads