FINEL

FINEL (FINite ELements) is een hydrodynamisch stromingsmodel dat kan werken in 1D, 2DH, 2DV en 3D modus. FINEL heeft morfologische modules om sedimenttransport en morfologische zeebodemontwikkelingen te berekenen, zowel voor zand en slib. FINEL kan (online) gekoppeld worden aan SWAN om rekening te houden met de interactie tussen golven, stromingen, waterstanden en variërende bodemligging. FINEL is gebaseerd op de eindige elementaanpak en past een flexibel grid met driehoeken toe. Dit biedt bijna onbeperkte flexibiliteit bij het genereren van roosters. Speciale eigenschappen, zoals havendammen, of een ingewikkelde kustlijn, kunnen nauwkeurig in het rooster worden opgenomen. FINEL is geparallelliseerd voor efficiënte snelle berekeningen op ons interne high performance computer cluster.

FINEL kan omgaan met oceaan-, getijden-, rivier-, windgedreven, golfgedreven en saliniteitgedreven stroming, evenals de verspreiding van koelwaterafvoer en sedimentpluimen voor milieueffectbeoordeling. FINEL heeft speciale zand-, slib- en gekoppelde zand-slib interactie modules om de morfologie te berekenen. Er kunnen verschillende state-of-the-art sedimenttransport formules worden toegepast. FINEL kan de morfologische ontwikkeling nauwkeurig simuleren voor perioden tot 100 jaar!

FINEL wordt al meer dan 30 jaar succesvol toegepast voor projecten in de kust-, haven- en rivier- waterbouwkunde over de gehele wereld.

Enkele voorbeelden van publicaties met FINEL zijn:

Svašek Hydraulics heeft verschillende grootschalige FINEL modellen ontwikkeld, het Europian Continental Shelf Model (ECSM), het East Coast North America Model (AECM) en South East Asia Model (SEAM). Deze modellen kunnen gebruikt worden voor een groot aantal technische doeleinden. Bijvoorbeeld voor het voorspellen van het waterniveau en de stroming langs scheepsroutes of bij off-shore bouwactiviteiten.

ONTWIKKELAAR

 • Svašek Hydraulics

HOOFDKENMERKEN

 • 1D, 2D en 3D stromings- en transportprocessen in rivieren en kustwateren
 • droogval van getijdegebied
 • flexibele gridgrootte en vorm
 • morfologische modules, gekoppeld met het golfmodel  SWAN
 • free-surface flow or rigid-lid flow
 • bewegend rooster in verticale richting
 • dichtheidsstromen
 • windschuifspanning en luchtdruk
 • coriolis effect
 • bodemwrijving parameterisaties
 • verticale en horizontale turbulentie modellen
 • transport van passieve en actieve scalars (saliniteit, temperatuur, zwevend slib)
 • tweede-orde nauwkeurig in ruimte en tijd
 • parallellisatie met Message Passing Interface (MPI) library, met behulp van automatische domein decompositie