Model & Onderzoek

Svašek Hydraulics loopt voorop in de ontwikkeling van numerieke modellen op het gebied van golven, stroming en morfologie. We ontwikkelen onze eigen modellen (bijvoorbeeld FINEL, HARES, TUDflow3d) en gebruiken software van derden (bijvoorbeeld XBEACH, SWASH, SWAN, WAQUA, SOBEK). Op deze manier kunnen we steeds voor elk project het beste model gebruiken, in plaats van het project aan te passen aan ons model. Onze modelleerprojecten omvatten kustversterkingen, havenontwikkeling, natuurontwikkeling en milieueffectbeoordeling.

Het merendeel van onze eigen ontwikkelde hydrodynamische modellen, FINEL en HARES, zijn gebaseerd op de Eindige Elementen Methode en maken gebruik van een flexibel rooster. FINEL is een hydrodynamisch stromingsmodel dat in 1D-, 2D- en 3D-modus kan werken. FINEL heeft morfologische modules voor het berekenen van sediment transport en zeebodem ontwikkeling, zowel voor zand en slib. FINEL is (online) gekoppeld aan SWAN om rekening te houden met golf invloed. HARES is ons havenresonantiemodel om de golfdoordringing in havengebieden te berekenen. Voor lokale turbulente stromingen zoals jets dichtbij objecten hebben we ons eigen ontwikkelde CFD model TUDflow3D, dat kan omgaan met gevallen van variabele dichtheid veroorzaakt door sediment of zoutgehalte.

Onze modellen zijn voortdurend onderworpen aan onderzoek en ontwikkeling. Hiervoor werken wij samen met universiteiten zoals de TU Delft en IHE / UNESCO en publiceren onze resultaten via wetenschappelijke tijdschriften en conferenties. Indien gewenst passen wij het model aan om specifieke vragen te kunnen beantwoorden, in plaats van het probleem te vereenvoudigen om het aan te passen aan een bestaand model. Ons personeel combineert het beste van een modelontwikkelaar en een modelgebruiker. Naast onze eigen ontwikkelde numerieke stromingsmodellen zijn wij ook gelicentieerd gebruikers van software van derden, zoals XBEACH, SWASH, SWAN, WAQUA, SOBEK.

Voor een gedetailleerde modelbeschrijving en enkele toepassingen van de softwarepakketten kunt u een model selecteren uit de lijst.