10, december 2020

Hemelwaterafvoer Fenixloods II

Op initiatief van Stichting Droom en Daad wordt de Fenixloods II op Katendrecht herontwikkeld tot FENIX, met op de eerste verdieping het FENIX Landverhuizersmuseum en op de begane grond aanvullende culturele voorzieningen. De voormalige op- en overslagloods van de Holland-Amerika Lijn (HAL) is van grote historische waarde voor de havenstad Rotterdam. Bovenop de loods wordt een panoramisch uitkijkplatform (De Tornado) gerealiseerd, ontworpen door MAD Architects. Het bovendaks gelegen deel van de Tornado heeft een effectief systeem voor hemelwaterafvoer (HWA) nodig. Op grond van hydraulische berekeningen heeft Svašek Hydraulics hierover advies uitgebracht.

De abrupte afwisseling van steile en niet-steile trappen en hellingen, de geringe ruimte voor waterafvoer in de constructie en de positionering van de Tornado bovenop een bestaand gebouw maken dit HWA-ontwerp uniek en complex. Daarom is veel maatwerk nodig. Bij de hydraulische berekeningen is onder andere de invloed van dynamische effecten als superkritische stroming, rolgolven en centrifugale krachten in het drainagesysteem in rekening gebracht.