23, augustus 2022

Geobserveerde morfologische ontwikkeling Hondsbossche Duinen 10 jaar na voorspellingen Svašek

Svašek Hydraulics is betrokken geweest bij het ontwerp van de Hondsbossche Duinen, een kustversterking voor de Hondsbossche en Pettemerzeewering. Als onderdeel van het tender team van Van Oord en Boskalis, heeft Svašek voorspellingen gemaakt van de morfologische ontwikkeling van deze grootschalige suppletie.

Nu, verschillende jaren na de aanleg van de Hondsbossche Duinen, heeft onze collega Anna Kroon een paper gepubliceerd over de geobserveerde morfologische veranderingen sinds toen.

Hoofdpunten:

  • Het netto volumeverlies uit het projectgebied is minder dan 5% van het gesuppleerde zandvolume.
  • De helling van de brandingszone past zich binnen twee winters aan naar een vergelijkbare helling als de aanliggende kust.
  • De initieel brede stranden (tot 225 m) worden gereduceerd tot zo’n 100 m breed, vergelijkbaar met de aanliggende kust.
  • Het duinvolume neemt jaarlijks met gemiddeld 30 m3/m toe maar dit kan lokaal wel 60 m3/m zijn.
  • Het duinvolume is toegenomen en de duinvoet heeft zich zeewaarts verplaatst over de gehele suppletie, ongeacht of er lokaal onderwater erosie of sedimentatie optreedt.

Download hier het volledige paper Subaqueous and Subaerial Beach Changes after Implementation of a Mega Nourishment in Front of a Sea Dike.

Meer weten?

Neem dan contact op met Anna Kroon.

Anna Kroon

Projectleider

MEER INFORMATIE OVER SVAŠEK OF ONZE EXPERTISES?

Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

NEEM CONTACT OP