Golven

Golven vormen onze kusten door het sediment te transporteren. In havens is voldoende bescherming nodig tegen golven en kuststructuren en dijken moeten zelfs de meest extreme golfomstandigheden kunnen weerstaan.

Svašek Hydraulics heeft uitgebreide ervaring in het simuleren en voorspellen van golven op oceaan, zee, kust, haven of rivier. We hebben grote databases voor correcte bepaling van lokale golfomstandigheden en statistieken overal ter wereld. Op deze manier kunnen we precieze golfhoogten, periodes en richtingen onder dagelijkse omstandigheden afleiden, evenals extreme (ontwerp) omstandigheden. Svašek Hydraulics kan ook golfmetingen leveren.

Voor nauwkeurige voorspellingen van golfvoortplanting op oceanen, zeeën en naar de oever gebruiken wij speciale software: SWAN en WAVEWATCH III. Om de golfdoordringing te bepalen in complexe havens, gedeeltelijk beschermd door golfbrekers en met reflecterende kademuren, gebruiken we het zelf ontwikkelde softwarepakket HARES. HARES is erg snel en kan interactief toegepast worden in het ontwerpproces van een nieuwe haven. Voor de interactie tussen (brekende) golven en obstakels kunnen we SPH software toepassen.

Aangezien golven stroming en sedimentvervoer kunnen beïnvloeden, hebben we het golfmodel SWAN gekoppeld aan ons stromings- en  morfologiemodel FINEL.

Svašek Hydraulics biedt gratis golfvoorspellingen over de hele wereld. Deze zijn gemakkelijk op te vragen op onze homepage of op www.worldwavedata.com.