Stroming

Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van stroming op zee is het getij. Andere belangrijke oorzaken zijn zoutgehalteverschillen, wind en rivierafvoer. Stroming kan vrij gelijkmatig over de diepte zijn of sterke variaties in de verticaal laten zien, bijvoorbeeld in dichtheidsstromen of door windgedreven stroming.

Svašek Hydraulics heeft uitgebreide ervaring in het simuleren en voorspellen van stromingen en waterstanden bij oceaan, zee, kust, haven of rivier. We hebben toegang tot globale gegevens voor de juiste bepaling van de lokale getijdencondities en oceaancirculaties overal ter wereld. Op deze manier kunnen we nauwkeurige stromingsomstandigheden onder de dagelijkse omstandigheden en meer extreme (ontwerp) omstandigheden afleiden. Svašek Hydraulics kan ook stromings- , waterstand- en afvoermetingen leveren.

Voor nauwkeurige voorspellingen van stromingen en waterstanden op oceanen, zeeën, riviermondingen, havens en rivieren gebruiken we  onze in-house ontwikkelde software FINEL. FINEL kan worden toegepast in 3D, 2D en 1D modus. Het maakt gebruik van ongestructureerde roosters om voldoende detail te hebben in het interessegebeid en heeft korte berekeningstijden. Voor dit laatste doel is FINEL geparallelliseerd voor efficiënte en snelle berekeningen op onze interne computer cluster. Daarnaast hebben we uitgebreide ervaring in het toepassen van software van derden, zoals WAQUA en SOBEK.

Met dit gamma aan beschikbare numerieke modellen kunnen we stroming gedreven door bijvoorbeeld getij, oceaancirculatie, zoutgehalteverschil, wind en rivierafvoer simuleren. Aangezien de stroming door golven kan worden gestuurd (en omgekeerd) hebben we een dynamische koppeling tussen het golfmodel SWAN en het stromingsmodel FINEL. Om de invloed van morfologische bodemveranderingen op de stroming mee te nemen (en vice versa) past FINEL een dynamische bodem update in morfologische simulaties toe. We kunnen ook koelwaterlozingen en de verspreiding van sedimentpluimen simuleren met onze numerieke modellen, bijvoorbeeld voor een milieueffectbeoordeling.