Morfologie

Naast het modelleren van chemische substanties, heeft Svašek Hydraulics uitgebreide ervaring in het simuleren van sedimenttransport.

Dergelijke simulaties komen bijvoorbeeld van pas bij het inschatten van het effect van de overflow van een baggerschip of het voorspellen van morfologische verandering.

Met pakketten als FINEL heeft Svašek de gereedschappen in huis voor het modelleren van slib, zand en zelfs zand-slib-interacties.

Omdat er bij Svašek ruime ervaring is in het uitvoeren van meetcampagnes,  is het de uitgelezen partner om de link te leggen tussen metingen en modellen.