Volledig spectrale golfanalyse in golfdoordringingsmodel HARES

Volledig spectrale analyse in het golfdoordringingsmodel HARES geeft realistische resultaten voor het golfklimaat in havens. Een vergelijking met golfmetingen in laboratorium-haventesten (Eikema et al., 2018) laat zien dat HARES nauwkeurige resultaten oplevert.

Meer informatie over het volledig spectraal modelleren van een golfconditie in HARES is hier te vinden.