Onzekerheidsbeoordeling in de kustmorfologie voorspelling met een Bayesian netwerk

In het kader van haar part-time promotie onderzoek presenteert onze medewerkster Anna Kroon deze week haar onderzoek over het gebruik van een Bayesiaans netwerk voor de doorvertaling van onzekerheden in lange termijn morfologisch modelleren op Coastal Dynamics 2017 in Denemarken. Het volledige artikel is te vinden via de volgende link http://coastaldynamics2017.dk/onewebmedia/254_Kroon_Anna.pdf .

Presentatie voor de aanwezigen: Vrijdag 16 juni, 10:30 uur, TU Delft, Auditorium 1.