Svašek Hydraulics aanwezig op M&CCE Expo in Londen

Svašek Hydraulics heeft, samen met Netics en Exo Environmental, een stand op de M&CCE Expo in Londen. De M&CCE Expo vindt plaats op 12 en 13 oktober. De samenwerking tussen Netics, Exo Environmental en Svašek is begonnen met het project over de uitbreiding van de Brightling sea haven Engeland.

  • Voor Brightling Sea hebben Svašek, Netics enExo Environmental de volgende diensten geleverd:
  • Simulatie van de stroming en de sedimentverspreiding tijdens het baggeren van de haven;
  • Ontwerp van een geotextiel golfbreker om de milieu impact te minimaliseren;
  • Toepassen van het principe 'bouwen met de natuur' om kansen te creëren voor nieuwe ecologische voordelen.

U bent welkom om onze stand te bezoeken op de M&CCE Expo in Londen.