Ondiepe zone Wolderwijd

Hydraulisch en morfologisch onderzoek ondiepe zone Wolderwijd voor macrofauna en oeverplanten.