OPDRACHTGEVER
Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

LOCATIE
Amerikahaven, Amsterdam

DATUM
1999 (studie)

DIENSTEN
Vaststellen stromings- en windbelasting,
3D stromingsmodellering,
optimalisatie afmetingen havenbassin,
ontwerp bodembescherming,
supervisie “real time” brugsimulaties,
hydraulisch ontwerp afmeersysteem.

PDF downloads

Project sheet (English)