OPDRACHTGEVER
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).

LOCATIE
Lobberdensche Waard

DATUM
2000 – 2002

DIENSTEN
Doorreken herinrichtings-varianten met WAQUA