OPDRACHTGEVERS
Provincie Zeeland
Waterschap Scheldestromen

LOCATIE
Waterdunen, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland

DATUM
2014-2016

DIENSTEN
Morfologische berekeningen (FINEL),
Stromingsberekeningen (FINEL),
Ontwerp bodembescherming,
SWAN.