OPDRACHTGEVERS
Provincie Zeeland
Waterschap Scheldestromen

LOCATIE
Waterdunen, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland

DATUM
2019 – 2020

DIENSTEN
Begeleiden meetcampagne
Analyse stromingsmetingen
Toetsing bodembescherming