OPDRACHTGEVER
Waterschap Scheldestromen en
Projectbureau Zwakke Schakels

LOCATIE
Cadzand-Bad, Nederland

DATUM
2011 – 2015

DIENSTEN
SWAN golfmodellering,
HARES golfdoordringing,
FINEL morfologische berekeningen,
Optimalisatie en ontwerp zeewering,
Ontwerp jachthaven.