PhD-Thesis Lynyrd de Wit (cum laude)

Lynyrd de Wit, medewerker bij Svašek Hydraulics, verdedigde zijn proefschrift "3D CFD modelling of overflow dredging plumes" met succes. Lynyrd is cum laude gepromoveerd.

3D CFD-simulaties, laboratoriumexperimenten en veldmetingen werden gebruikt om meer inzicht te krijgen in 'near field' turbulente overflow baggerpluimmen. De focus lag op het meest gebruikte baggervaartuig: een sleephopperzuiger (TSHD). Het mengen van 'near field' overflow baggerpluimen is belangrijk omdat het bepalend is voor de 'far field' baggerpluim karakteristieken en de sedimentatie, die essentieel zijn om de milieu-impact van een baggerproject te kunnen beoordelen. De belangrijkste near-field-mengprocessen zijn in deze studie geïdentificeerd. De inzichten zijn vertaald naar dagelijks gebuik in de baggertechniek en worden gebruikt in het IMPROVE-project (IMPact Reducing OVerflow Extension) om de milieu-impact te verminderen.