Management

Bram Bliek (1955) is sinds 1984 de algemeen directeur bij Svašek Hydraulics. Hij is sinds 1977 werkzaam bij het na afronding van zijn MSc werk aan de Technische Universiteit van Delft. Bij Svašek Hydraulics was hij intensief opgeleid en getraind door Honzo Svašek. Dit resulteerde in zijn functie als adjunct-directeur in 1983 en als algemeen directeur in 1984. sinds 2003 heeft hij tevens de functie van voorzitter.

Dankzij zijn opleiding en training en een brede ervaring in vele projecten in veel landen in meer dan 40 jaar, is Bram Bliek uitgegroeid tot erkend expert in de kustwaterbouw en in de hydraulische modellering. Zijn expertise is gebaseerd op een goed en praktisch begrip van de fysieke processen in oppervlaktewateren en omvat thema's als getijden- rivierstromingen, windgolven en deining, zeebodem morfologie, waterbouwkundige constructies en hun gevolgen voor het milieu, en de interacties tussen al deze facetten.

Lynyrd de Wit (1981) is sinds 2015 adjunct-directeur en wordt getraind door Bram Bliek voor deze taak. In 2006 is hij cum laude afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en is direct na zijn studie begonnen bij Svašek Hydraulics. In 2008 heeft hij zijn Svašek werkzaamheden gecombineerd met een parttime promotieonderzoek aan de TU Delft 3D CFD modelling of overflow dredging plumes". In 2015 heeft hij dit onderzoek cum laude afgerond.

Vanaf 2006 heeft Lynyrd ervaring opgedaan in het begrijpen van de processen die belangrijk zijn in de kustwaterbouw, zoals stroming, golven, morfologie en transport van gesuspendeerd sediment en zoutgehalte voor projecten in veel landen over de wereld. Zijn ervaring omvat 1D-, 2D- en 3D-simulaties, numerieke modelontwikkeling en metingen. Uitgaande van de fundamentele kennis van de maatgevende processen streeft Lynyrd naar goed advies voor kustproblemen wereldwijd. De combinatie van het ontwikkelen en toepassen van numerieke stromingsmodellen maakt hem sterk bewust van de kracht en beperkingen van numerieke modellen.

Bram Bliek
Directeur

Lynyrd de Wit
Adjunct-directeur