Bedrijfsprofiel

SVASEK HYDRAULICS LEVERT NIET ALLEEN STUDIES, MAAR OOK OPLOSSINGEN

Svašek Hydraulics is een waterbouwkundig ingenieursbureau gevestigd in Rotterdam. Sinds de oprichting in 1969 is het bedrijf gespecialiseerd in het hydrodynamische en morfologische gedrag van zeeën, kustgebieden en rivieren. Svašek Hydraulics is klant- en oplossingsgericht en onderscheidt zich van algemene ingenieursbureaus door een diepgaande kennis van hydraulica, morfologie en de ontwikkeling van geavanceerde numerieke modellen. Tegelijkertijd is Svašek Hydraulics meer dan een onderzoeksinstituut. Wij bieden oplossingen, niet alleen studies.

OPDRACHTGEVERS & DIENSTEN

Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstellingen, aannemers, industriële bedrijven en algemene consultants. Onze diensten variëren van een expert opinion tot gedetailleerde numerieke modellering, en van verkennende studies tot de voorbereiding van aanbestedingsdocumenten en bouwbegeleiding.

HYDRAULISCHE & MORFOLOGISCHE MODELLEN

Svašek Hydraulics loopt voorop bij de ontwikkeling van numerieke golf, hydraulische en morfologische modellen. De belangrijkste set van de door Svašek zelf ontwikkelde modellen, FINEL en HARES, is gebaseerd op de Eindige Elementen Methode en maakt gebruikt van een flexible rooster. FINEL is een hydrodynamisch stromingsmodel dat in 1D-, 2D- en 3D-modus kan werken. FINEL heeft morfologische modules voor het berekenen van sediment transport en zeebodem ontwikkeling, zowel voor zand en slib. FINEL is (online) gekoppeld aan SWAN om de invloed van golven mee te nemen. HARES is ons havenresonantiemodel om golfdoordringing in havenbekkens te berekenen. Voor lokale turbulente stromingen zoals jets dichtbij objecten hebben we ons eigen ontwikkelde CFD model TUDflow3D, dat kan omgaan met gevallen van variabele dichtheid veroorzaakt door sediment of zoutgehalte.

Naast onze eigen ontwikkelde numerieke modellen zijn wij ook gelicentieerd gebruikers van software van derden, zoals XBEACH, SWASH, SWAN, WAQUA, SOBEK. Op deze manier zijn we niet gebonden aan slechts één model, maar kunnen we het best geschikte model voor het project gebruiken, in plaats van het project aan te passen aan ons model. Onze modellen kunnen worden toegepast voor ontwerp- of milieueffectbeoordelingen.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze modellen zijn voortdurend in ontwikkeling. Hiervoor werken wij samen met universiteiten zoals de TU Delft en IHE / UNESCO. Indien gewenst passen wij het model aan om specifieke vragen aan te passen, in plaats van het probleem te vereenvoudigen om het aan te passen aan een bestaand model. Ons personeel combineert het beste van modelontwikkelaar en modelgebruiker.

METINGEN

Svašek Hydraulics voert metingen uit in complexe hydraulische omgevingen, bij voorkeur met een direct verband met ontwerp- of modelwerkzaamheden. Betrokkenheid van de hydraulische expert bij de uitvoering van metingen verbetert de resultaten. Ook is de doorlooptijd van een project korter wanneer hetzelfde team alle meet-, model- en advieswerkzaamheden uitvoert. Onze medewerkers combineren het beste van 'veld' en 'modelleer' kennis.

TECHNISCH ONTWERP

Bij het waterbouwkundig ontwerpen is Svašek Hydraulics actief bij baggerprojecten, conceptueel ontwerp van waterbouwkundige constructies en layoutoptimalisatie, evenals bij de verspreiding van koudwater lozingen of sedimentpluimen ten behoeve van milieueffect rapportages. Ook hier resulteert de combinatie van modelleerwerk, veldmetingen en waterbouwkundige kennis in meer dan de som der delen. De fysische processen zijn het uitgangspunt van onze ontwerpbenadering.

BOUWEN MET DE NATUUR

De oprichter van Svašek, Honzo Svašek, was ook een van de opstellers van het concept ‘Bouwen met de natuur'. Vandaar dat 'Bouwen met de natuur’ al het motto van Svašek was, ver voordat dit algemeen werd toegepast in de kust- en rivierwaterbouwkunde.

METOCEAN

Svašek Hydraulics levert meteocean studies (bijvoorbeeld voorspellingen, hindcasts, downtime en persistency analyses, dagelijkse en extreme condities) over de hele wereld. Leverbare meteocean data zijn bijvoorbeeld luchtdruk, windsnelheden, golfcondities, waterstanden en stroomsnelheden. Gratis golf voorspellingen zijn beschikbaar via onze homepage of op www.worldwavedata.com voor meer informatie.

NEN-EN-ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Svasek Hydraulics is goedgekeurd door Lloyds's Register Quality Assurance volgens de kwaliteitsmanagementsysteemnorm NEN-EN-ISO 9001 : 2015. Bekijk certificaat.