Nieuwe medewerker: Max Radermacher

Per 1 februari 2018 treedt Max Radermacher in dienst bij Svašek Hydraulics. Na zijn afstudeerstage bij Svašek in 2012 was hij tot eind 2017 als promovendus verbonden aan de TU Delft, waar hij de invloed van grootschalige zandsuppleties op zwemveiligheid heeft onderzocht. Max zal zich bij Svašek richten op hydrodynamische en morfodynamische modelsimulaties, metocean studies en software ontwikkeling.