XBEACH

XBeach is een tweedimensionaal numeriek model voor golfvoortplanting, lange golven en gemiddelde stroming, sedimenttransport en morfologische veranderingen van het kustgebied (gebruikelijk modeldomein van kilometers) tijdens stormen. Het is een algemeen te gebruiken model dat is ontwikkeld door een consortium van UNESCO-IHE, Deltares, TU Delft en de Universiteit van Miami.

Het model omvat de hydrodynamische processen van korte golven (refractie, shoaling en brekende golven), lange golven (groei, voortplanting en dissipatie), golfopzet en instabiele stromingen, evenals overslag en overloop. De morfodynamische processen zijn onder meer sediment transport over de bodem en in suspensie, bodemverandering, duinafslag en doorbraak. Effecten van vegetatie en harde constructies zijn ook meegenomen. Naast zandige kusten is het model toegepast op koraalranden en atolriffen. Het model is gevalideerd met een reeks analytische, laboratorium- en veldtestcases met behulp van standaard parameter instellingen.

XBeach heeft twee modi: een hydrostatische en een niet-hydrostatische modus. In de hydrostatische modus wordt de variatie in amplitude van de korte golf afzonderlijk van de lange golven, stromingen en morfologische veranderingen opgelost. Dit bespaart veel rekentijd, maar heeft als keerzijde dat de fase van korte golven niet wordt gesimuleerd. Het niet-hydrostatische model is een completer model dat alle processen oplost, inclusief korte golfbewegingen, maar met meer rekenvermogen.

© Foto Beeldbank RWS.

ONTWIKKELAARS

 • UNESCO-IHE
 • Deltares
 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit van Miami

HOOFDKENMERKEN

 • korte golf transformatie (refractie, shoaling en breken)
 • lange golf (infra-gravity wave) transformatie (groei, voortplanting en dissipatie)
 • golfopzet en instabiele stromingen
 • overslag en overloop
 • sediment transport over de bodem en in suspensie
 • bodemverandering
 • duinafslag en doorbraak

MEER INFORMATIE