2D golfspectrum

HARES kan de lokale golfrichtingen in een uitvoerlocatie in de vorm van een 2D golfspectrum bepalen. Als voorbeeld is voor de haven van Scheveningen een HARES model gemaakt. Dit model bestaat uit ruim 3,4 miljoen elementen met een element grootte van 1 meter. Het modelgebied en de toegepaste bodem is weergegeven in nevenstaande figuur.

Vervolgens is er een golfconditie met een golfhoogte Hm0 van 3,0m, een van piekperiode Tp van 10,0s en een golfrichting van 330°N op de rand opgelegd. Voor de golfconditie is een JONSWAP spectrum gebruikt met een gamma-waarde van 3,3 en een richtingsspreiding van ongeveer 25° (m=4,0). De golfconditie is gediscretiseerd in 23 frequenties en 17 richtingen, wat neer komt op een totaal van 391 spectrale componenten. In de twee onderstaande figuren is deze discretisatie te zien.

In HARES wordt gebruik gemaakt van een iteratieve wijze om dissipatieve effecten als gevolg van bodemwrijving en golfbreking, gebaseerd op het complete golfspectrum, te bepalen. Hiervoor wordt tijdens iedere iteratiestap steeds het complete golfspectrum geconstrueerd waarmee vervolgens de bodemwrijving en golfbreking wordt bepaald. De berekende dissipatie wordt daarna evenredig verdeeld over alle componenten.

Het resultaat van de doordringing van de opgelegde golfconditie in de haven van Scheveningen is weergegeven in het figuur hiernaast. Het figuur laat de ruimtelijke verdeling van de golfhoogte Hm0 zien. In het modelgebied zijn vier uitvoerlocaties gedefinieerd waarbinnen de energie gemiddelde golfhoogte is bepaald. Naarmate de locatie verder van de haveningang is verwijderd, neemt ook de golfhoogte af.

Hieronder zijn voor alle 4 uitvoerlocaties de berekende Hm0 en de 2D energiedichtheidspectra gegeven. N.B.: In de spectra varieert de schaal van de energiedichtheid per figuur.

Locatie 1 - Hm0=2,98m

Locatie 2 - Hm0=0,87m

Locatie 3 - Hm0=0,17m

Locatie 4 - Hm0=0,07m