Slibverspreiding Noordzee

Deze animatie toont de verspreiding van silb tijdens het ingraven van een stroomkabel in de bodem van de Noordzee. Het ingraven bestaat uit twee fasen: eerst het aftoppen van sommige zandgolven door sleephopperzuigers, vervolgens het ingraven van de kabel in de zeebodem met behulp van waterinjectie (trenching). De werkzaamheden worden uitgevoerd van oost naar west. Tijdens vloed wordt het slib naar het noorden en tijdens eb naar het zuiden getransporteerd. Hoge slibconcentraties kunnen de ecologie negatief beïnvloeden. Rood vertegenwoordigt een hoge concentratie slib en blauw een lage concentratie slib.

Ga voor meer informatie naar ons BritNed projectblad.