Morfologische berekeningen Haringvliet

Svašek Hydraulics is gevraagd om de morfologische ontwikkeling in de monding van het Haringvliet te modelleren. De animatie laat de bodemveranderingen zien van 1970 tot 1986.

De basis van de berekeningen is een morfologisch getij. Voor elk jaar zijn er variërende golfcondities en debieten door de Haringvlietsluizen meegenomen.

Voor de modellering zijn FINEL (hydrodynamica en morfologie) en SWAN (golfvoortplanting, golfgroei en breken) gebruikt. FINEL is (online) gekoppeld aan SWAN om rekening te houden met de interactie tussen golven, stromingen, waterstanden en variërende bodemligging. In de morfologische berekeningen is zand, slib en zand-slib interactie meegenomen.