3D dichtheidsstroming in een sluis

Deze FINEL animatie laat het schutproces zien van een sluiscomplex voor de scheepvaart, inclusief het omloopriool.

Zout zeewater (rood) bevindt zich aan de linker kant van de sluis en zoet water (blauw) bevindt  zich in het kanaal aan de rechter zijde van de sluis.

Achtereenvolgens zijn de volgende processen te zien:

  • het nivelleren van de sluis tot kanaalniveau: zoet water komt de sluis binnen via het omloopriool;
  • het openen van de sluisdeuren aan de kanaalzijde;
  • zout water stroomt vanuit de sluis het kanaal in;
  • door het openen van het omloopriool tussen het boven en onder rak, stroomt er zout water door het omloopriool terug naar zee;
  • de deuren aan de kanaalzijde worden nu gesloten;
  • nivelleren van de sluis tot zeeniveau: water stroomt vanuit de sluis door het omloopriool naar de zee;
  • openen van de deuren aan de zeezijde;
  • de zoutwatertong komt de sluis via de bodem binnen, reflecteert tegen het einde van de sluiskolk en stroomt terug via het oppervlak.

Het grid dat voor deze 3D FINEL berekening is gebruikt is onderaan te zien.