MER commissie oordeelt positief over Svašek rapport Hedwigepolder

Het onderzoek dat Svašek Hydraulics heeft uitgevoerd naar de aanslibbing in de Hedwigepolder geeft volgens de MER Commissie om een aantal redenen een realistischer beeld van de snelheid waarmee het plangebied zal opslibben en de ruimtelijke variatie daarin.

Deze opslibbing verloopt volgens het rapport van Svašek niet met gemiddeld 0,7 tot 1cm per jaar gedurende de eerste 15 jaar zoals voorspeld met het in het MER gebruikte model, maar met gemiddeld 4,5 – 5,5 cm per jaar in de Hedwigepolder. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de invang van sediment die zal optreden vanaf het moment dat zich pioniervegetatie op het slik gaat vestigen.