Kick off meeting WINDLASS project

Op 22 mei is in Wageningen het Joint Industry Project WINDLASS van start gegaan. In dit project, dat 3 jaar loopt, zal met behulp van metingen in havens en modelontwikkeling de bestaande kennis van windkrachten op (grote) schepen verbeterd worden.

Er zijn ongeveer 20 participanten waaronder havenauthoriteiten, loodsenorganisaties, rederijen, scheepswerven en adviesbureaus. Het projectmanagement wordt gevoerd door het Maritiem Research Instituut Nederland MARIN. Als voorzitter van de stuurgroep is de heer Wim Hoebee van het Havenbedrijf Rotterdam gekozen.

Svašek Hydraulics participeert in dit project voor de evaluatie van de meet- en rekenresultaten.

Bekijk de PDF flyer voor meer informatie.