Het belang van hydraulische belastingen op dijken

In het vakblad OTAR is een artikel verschenen over de ervaring van Svašek Hydraulics bij de hydraulische advisering bij het ontwerp en toetsing van waterkeringen.

Bij ontwerp en toetsing van dijken is het de bedoeling dat de sterkte (bekleding) groter is dan de belasting (waterstand en golven). Bij het grote publiek is vaak vooral de sterktekant in beeld, terwijl de hydraulische belasting nogal eens op de achtergrond blijft. Hierdoor wordt het belang van betrouwbare hydraulische randvoorwaarden soms onderschat.

Download het hele artikel om meer te lezen