Golfbrekers nieuwe jachthaven Cadzand-Bad zichtbaar

De zwakke schakel Cadzand-Bad wordt momenteel versterkt door de bouw van een jachthaven. De bouw hiervan is begin 2015 begonnen. De foto's hieronder tonen de voortgang van de jachthaven.

Svašek Hydraulics was betrokken bij het ontwerp en het optimalisatieproces van de jachthaven. Namens het Waterschap Scheldestromen was Svašek Hydraulics verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging tijdens de ontwerp- en constructiefase van het project.

Svašek Hydraulics heeft diverse ontwerprapporten voor de kustverdediging geschreven en heeft verschillende numerieke golfmodellen toegepast. De gedetailleerde ontwerpomstandigheden zijn afgeleid met behulp van SWAN. De golfdoordringing in de haven is gesimuleerd met HARES. FINEL is toegepast om de morfologische ontwikkeling te berekenen voor verschillende layouts van de jachthaven en om de veiligheid voor zwemmers te beoordelen. Bekijk ons ​​projectblad voor meer informatie.