Scheepsgeïnduceerde stroming en troskrachten

Varende schepen in een waterweg veroorzaken schommelingen van de waterstand en (retour) stroomsnelheden. Wanneer afgemeerde schepen aan de hydrodynamische effecten van passerende schepen worden blootgesteld (o.a. zuigende effecten) zullen de afmeerkrachten toenemen.

Svašek Hydraulics heeft ervaring in het meten van zowel de retourstroming als de afmeerkrachten. Ook loopt Svašek Hydraulics vooraan met de ontwikkeling van 2-dimensionale numerieke modellen voor het simuleren van waterstandsvarianties, retourstroomsnelheden en afmeerkrachten.

Svašek Hydraulics is betrokken bij het Joint Industry Project RoPES. Een acroniem voor 'Research on Passing Effects on Ships'.

Recente meetcampagnes van Svašek Hydraulics in relatie tot scheepsgeïnduceerde stroming en afmeerkrachten zijn:

  • Invloed van passerende schepen op een afgemeerde duwbak, Noordzeekanaal, Amsterdam. Metingen van de water verplaatsing en de afmeerkrachten en bewegingen van de duwbak.
  • Metingen van de retourstroming en de waterspiegeldaling op de vaarweg naar Drachten en op het Van Harinxma kanaal. In beide gevallen was de gebruikte apparatuur een Valeport stroomsnelheidsmeter en een druksensor om de waterstand te meten.