Meten zwevend sediment

Het meten van de vertroebeling door zwevend sediment is bijvoorbeeld nuttig om de baggerhoeveelheden te bepalen voor toekomstige havenontwikkelingen of om de uitbreiding van een bestaande havens te optimaliseren. Voor het numeriek modelleren van bijvoorbeeld voorgenomen havenuitbreidingen past Svašek Hydraulics met veel succes de zand- en slibmodules in FINEL toe. Voor het meten van de mate van vertroebeling heeft Svašek Hydraulics de volgende Optical Backscatter Sensors (OBS) in huis:

  • OBS 3A sensor van D&A Instrument Company (Campbell Scientific). Deze sensor kan stand-alone uurlijks de vertroebeling meten op een vaste locatie, maar wordt ook vaak toepast samen met een op de bodem geplaatste AWAC om simultaan de vertroebeling, de stroming en de golven te meten.
  • OBS 3+ turbidity sensor van Campbell Scientific. Deze sensor wordt samen met een op de bodem geplaatste AWAC of een Nortek AS Aquadopp gebruikt om simultaan de vertroebeling en de stroming te meten.

Obtical Backscatter Sensors zijn door Svašek Hydraulics bijvoorbeed gebruikt voor slibmetingen rond het landmaken van IJburg 2 en voor slibmetingen in Vlissingen en Terneuzen.