Golfmetingen

Golfhoogte, golfperiode en golfrichtingen worden vaak gebruikt voor ontwerpstudies van golfbrekers, dijken en havens. Golfmetingen zijn dan nodig om de golfrandvoorwaarden te leveren voor numerieje golfmodellen zoals SWAN of HARES. Voor het uitvoeren van golfmetingen bezit Svašek Hydraulics een AWAC-AST ADCP. Uiteraard kan er ook meetapparatuur van derden worden gebruikt.

Eén van de nieuwste ontwikkelingen bij het meten van golven is de WaveDroid boei. Real-time observaties van het volledige 2D golfspectrum komen binnen handbereik met deze WaveDroid golfboei. De WaveDroid boei maakt gebruik van de nieuwste meettechnieken en heeft een handzaam formaat, waardoor de boei grofweg 10 maal goedkoper is dan conventionele golfboeien. Op die manier worden metingen met een golfboei ook haalbaar op kleinere projecten, of kunnen meerdere boeien tegelijkertijd worden ingezet voor een betere ruimtelijke dekking.

Svašek Hydraulics werkt nauw samen met de ontwikkelaars van de WaveDroid boei en beschikt zodoende over ruime ervaring met praktische toepassing van de boei. Voorbeelden van uitgevoerde WaveDroid metingen zijn: langdurige monitoring van het golfklimaat voor analyse van kusterosie, operationele monitoring van werkbaarheidscondities voor werkzaamheden op zee, validatie van numerieke golfsimulaties en bepaling/controle van ontwerprandvoorwaarden in een jachthaven.

Hieronder staan enkele voorbeelden van golfmetingen die door Svašek Hydraulics zijn uitgevoerd:

  • Installatie van een Endeco Wave Track boei in Ghana met online data communicatie naar een locatie op land via een EMM data telemetry boei.
  • Golfmetingen in Guyana met een AWAC-AST (Nortek AS) ADCP vastgemaakt op een frame op de zeebodem op een diepte van 24 m. De AWAC is twee keer voor een periode van 2 maanden gebruikt.
  • Golfmetingen in India met een AWAC-AST (Nortek AS) ADCP gefixeerd op de bodem door middel van een frame op een diepte van 15 m. De AWAC is gedurende 1 maand ingezet.
  • Installatie van twee golfboeien (Datawell Waverider Buoys) om de mate van golftransmissie over en door de Noorderdam (Rotterdam) te meten.
ADCP
WaveDroid Buoy