Stroommetingen

Stroommetingen worden voornamelijk uitgevoerd voor de kalibratie van onze numerieke modellen of worden voor deze modellen gebruikt als randvoorwaarden. Svašek Hydraulics heeft enkele stroommeters in bezit waaronder een Valeport Model 108 MkIII direct reading current meter, en een Nortek AST 1 MHz Acoustic Wave and Current (AWAC) profiler. Ook andere type instrumenten kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld van enkele meetcampagnes die Svašek Hydraulics heeft uitgevoerd zijn:

  • Upward looking AWAC profiler, geïnstalleerd op de zeebodem in India en Guyana.
  • Aan een varend schip gemonteerde AWAC profiler, gebruikt in India en Guyana om het strominsprofiel in de verticaal langs raaien te meten.
  • Aan een varend schip gemonteerde AWAC profiler is ook gebruikt om de strominsprofielen in kaart te brengen in Weymouth (Engeland), Rio de Janeiro (Brazilië) en in Vlissingen en Terneuzen.
  • Stroommetingen met een aan een schip vastgemaakte Workhorse Mariner (Teledyne, RDI Instruments) is gebruikt in de Berghaven, Rotterdam.
  • Aquadopp (Nortek AS) fixed point stroommetingen zijn gebruikt voor zowel stromingsprofielen als puntmetingen.
  • Marco Flow stroommeter verbonden met een EMM data telemetry buoy is gebruikt in Ghana.
  • Valeport Model 108 MkIII stroommeter, gebruikt in Manoel Island, Malta