Klimaatverandering

Klimaatverandering leidt tot meer extreme weersomstandigheden en stijging van de zeespiegel. Storms komen vaker voor en de omstandigheden worden extremer met hogere windsnelheden en hogere golven. Regenval en daaraan verbonden de rivierafvoer verandert onder invloed van klimaatverandering. Dit resulteert in langere perioden met droogte en lage rivierafvoeren enerzijds en meer extreem hoge rivierafvoeren anderzijds. Voorspellingen van zeespiegelstijging variëren van enkele decimeters tot enkele meters in 2100. Omdat dijken, havens en andere kustconstructies typisch zijn gebouwd voor een levensduur van minstens 50 à 100 jaar, moet klimaatverandering in het ontwerp worden meegenomen. Svašek Hydraulics heeft ruime ervaring in het toepassen van klimaatverandering scenario's van KNMI/IPCC. Met onze numerieke stroming en golfmodellen kunnen we de ontwerpomstandigheden bepalen waarbij met de klimaatveranderingsscenario’s rekening is gehouden.

Klimaatverandering is één van de redenen waarom Svašek Hydraulics, waar mogelijk, een grote voorstander van zachte kustbeschermingsmaatregelen volgens het Building with Nature-principe is. In tegenstelling tot harde kustconstructies kan de zachte kustbescherming later gemakkelijker aangepast worden. Dit elimineert de noodzaak om te ontwerpen voor het ergste geval van klimaatverandering scenario's die nodig zijn voor harde kustbeschermingsconstructies om een ​​bepaalde levensduur te waarborgen. Aangezien klimaatverandering de ontwerpproblemen door de jaren heen verandert, kan een zachte kustbescherming met de natuur eenvoudig in datzelfde tempo volgen door natuurlijke evolutie gecombineerd met extra onderhoud.