Technisch ontwerp

Bij het waterbouwkundig ontwerpen is Svašek Hydraulics actief met conceptueel ontwerp van waterbouwkundige constructies, layout optimalisatie en baggerprojecten. De combinatie van het modelleerwerk, soms aangevuld met een meetcampagne en de waterbouwkundige kennis, levert meer op dan de som der delen. De fysische processen zijn het uitgangspunt van onze ontwerpbenadering. ‘Bouwen met de natuur' was het motto van Svašek al lang voordat dit algemeen werd toegepast in de kust- en rivierwaterbouwkunde.

Enkele voorbeelden van ons werkveld zijn:

  • Golfbreker ontwerp
  • Ontwerp kust-, strand-, bodem- en oeverbescherming
  • Haven layout optimalisatiestudie
  • Ontwerp aanlegsteigers (jetties)
  • Offshore kabel leg activiteiten
  • Baggerwerken, zowel op zee als op land
  • Koelwater lozing voor milieueffect studie
  • Verspreiding sedimentpluim voor milieueffect studie