Eervolle vermelding voor Energie-eiland bij prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Svašek Hydraulics is - samen met Qirion, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver Droeze, Energy Indeed en Feddes Olthof landschapsarchitecten BV. -  tweede geworden bij de prijsvraag Energie Landschap van de Toekomst, met het plan voor de aanleg van een eiland voor energieopslag in de monding van de Westerschelde.

Het Energie-eiland gaat in op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, namelijk de opslag van hernieuwbare energie. De kern van dit innovatie idee is het creëren van een ringvormig eiland in zee als een compacte energiereserve.

Het water binnen het ringvormige eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen waarin overtollige energie tijdelijk opgeslagen wordt. Bij het opladen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumina die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven.

Het ringvormige eiland wordt op natuurlijke wijze ingepast in het landschap. Functiecombinaties met energie-opwek door drijvende zonnepanelen, aquacultuur natuur en recreatie zijn mogelijk.