Svašek Hydraulics betrokken als Owners Engineer bij Belgisch energie-eiland

Svašek Hydraulics is trots om haar diensten voort te zetten voor de energietransitie en de ontwikkeling van 's werelds eerste energie-eiland, het Prinses Elisabeth Eiland in het Belgische deel van de Noordzee.

Na het ontwikkelen van het ontwerpconcept voor het energie-eiland, het voorbereiden van het referentieontwerp en de aanbestedingsdocumentatie, zijn we trots om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van 's werelds eerste energie-eiland ter ondersteuning van Elia! Samen met IMDC, CDR - Coasts Deltas Rivers en TRACTEBEL zijn we geselecteerd als Owners Engineer. In onze rol als Owners Engineer zullen we technisch advies en ondersteuning bieden aan Elia tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase door het beoordelen van het ontwerpwerk door TM Edison (een Joint Venture van Jan De Nul Group en DEME Group), onafhankelijke berekeningen uitvoeren en ondersteuning bieden tijdens de fabricage en constructie van het eiland.

Wil je meer weten over dit allereerste kunstmatige eiland?

PhD-Thesis Floris de Wit

Floris de Wit, medewerker bij Svašek Hydraulics, verdedigde op 22 december 2022 succesvol zijn proefschrift “Wave shape prediction in complex coastal systems” aan de Technische Universiteit Delft.

Dit werk focuste op het meten, voorspellen en modelleren van de niet-lineaire golfvorm in complexe kustsystemen met het uiteindelijke doel een betere voorspelling van het golf gedreven sediment transport. Metingen in het Amelander Zeegat zijn eerst gebruikt om de ruimtelijke ontwikkeling van de golfvorm te onderzoeken. Vervolgens is een relatie gevonden tussen de niet-lineaire golfvorm en de gebonden golfhoogte. Uiteindelijk is golfmodel SWAN uitgebreid met een evolutie vergelijking voor de gebonden energie om de golfvorm te voorspellen met spectrale golfmodellen.