Nieuwe medewerker: Floris de Wit

Per 16 april 2021 treedt Floris de Wit in dienst bij Svašek Hydraulics. In 2016 is Floris afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in de richting Waterbouwkunde. Hierna is hij een PhD traject begonnen aan dezelfde universiteit (verwachtte verdediging in 2021), gefocust op het voorspellen en modelleren van de niet-lineaire golfvorm in complexe kustsystemen met uideindelijke doel een betere voorspelling van het golfgedreven sediment transport. Gedurende dit traject is hij betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling van golfmodellen SWAN en SWASH.

Nieuwe medewerker: Yannick Steenman

Per 1 april 2021 treedt Yannick Steenman in dienst bij Svašek Hydraulics. Yannick is in november 2020 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in de richtingen environmental fluid mechanics en coastal engineering. Zijn afstudeerwerk ging over het numeriek modelleren van ondiepe jet stromingen in 2DH en 3D setting.

Ingebruikname Qrejten golfbreker, Marsaxlokk, Malta

In het verleden ondervond de vissershaven van Marsaxlokk regelmatig schade aan afgemeerde schepen en installaties op de kade als gevolg van hoge golfcondities. Om de golfcondities in de haven te verbeteren werd in 2020 een golfbreker gebouwd voor de haveningang bij Qrejten Point.

Svašek Hydraulics is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en realisatie van de Qrejten golfbreker door het uitvoeren van veldonderzoek, het analyseren van de effectiviteit van verschillende golfbeschermingsalternatieven met ons numerieke golfmodel HARES en door het conceptuele ontwerp voor te bereiden.

Onlangs heeft ‘Infrastructure Malta’ deze nieuwe Qrejten golfbreker voltooid, die ongeveer 110 meter lang en zes meter breed is (gemeten langs de waterlijn). De golfbreker is gebouwd in een waterdiepte van ongeveer 3,5 meter. Rondom een L-muur-achtige kernstructuur werden grote stenen geplaatst om de golven te breken en om te voorkomen dat inkomende en reflecterende golven de vissershaven van Marsaxlokk binnen zouden komen. De bouwwerkzaamheden zijn in december 2020 voltooid.

Ga voor meer informatie naar het projectblad .