Hemelwaterafvoer Fenixloods II

Op initiatief van Stichting Droom en Daad wordt de Fenixloods II op Katendrecht herontwikkeld tot FENIX, met op de eerste verdieping het FENIX Landverhuizersmuseum en op de begane grond aanvullende culturele voorzieningen. De voormalige op- en overslagloods van de Holland-Amerika Lijn (HAL) is van grote historische waarde voor de havenstad Rotterdam. Bovenop de loods wordt een panoramisch uitkijkplatform (De Tornado) gerealiseerd, ontworpen door MAD Architects. Het bovendaks gelegen deel van de Tornado heeft een effectief systeem voor hemelwaterafvoer (HWA) nodig. Op grond van hydraulische berekeningen heeft Svašek Hydraulics hierover advies uitgebracht.

De abrupte afwisseling van steile en niet-steile trappen en hellingen, de geringe ruimte voor waterafvoer in de constructie en de positionering van de Tornado bovenop een bestaand gebouw maken dit HWA-ontwerp uniek en complex. Daarom is veel maatwerk nodig. Bij de hydraulische berekeningen is onder andere de invloed van dynamische effecten als superkritische stroming, rolgolven en centrifugale krachten in het drainagesysteem in rekening gebracht.

Ga voor meer informatie naar het projectblad.

Zeeuws natuurherstelproject Bath in de Westerschelde bijna klaar!

Svašek Hydraulics heeft de afgelopen jaren regelmatig werkzaamheden uitgevoerd voor diverse projecten die onderdeel zijn van Natuurpakket Westerschelde, waarin waardevolle natuur gecreëerd wordt in gebieden met eerder lage natuurwaarden. In deze projecten is Svašek Hydraulics nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de maatregelen en heeft Svašek Hydraulics de morfologisch modellering verricht.

Met de recent geïmplementeerde maatregelen op het slik van Bath, wordt de stroomsnelheid op het slik verlaagd en kan de veenlaag aanslibben, waardoor er waardevolle natuur in het gebied kan ontstaan. In 2021 volgt het laatste deel van de uitvoering van dit project.

© Foto Sky Pictures Fotografie (27 augustus 2020)

© Foto Sky Pictures Fotografie (27 augustus 2020)

paper “Cross-Shore Intertidal Bar Behavior along the Dutch Coast” online

Deze week is de paper “Cross-Shore Intertidal Bar Behavior along the Dutch Coast: Laser Measurements and Conceptual Model” gepubliceerd in de JMSE special issue “Observation, analysis, and modeling of nearshore Dynamics”.

Lennard Spaans, werknemer bij Svašek Hydraulics, heeft met zijn afstudeerwerk aan de Technische Universiteit van Delft een grote bijdrage aan deze paper geleverd. De kustdwarse ontwikkeling (van ontstaan tot verdwijnen) van een intergetijde zandbank is met behulp van uurlijkse laser scans geanalyseerd en er is een conceptueel intergetijde zandbank model opgesteld.

Bas van Leeuwen benoemd tot adjunct-directeur

Vanaf 1 oktober j.l. is Bas van Leeuwen benoemd tot adjunct-directeur bij Svašek Hydraulics. Als adjunct-directeur zal Bas de dagelijkse leiding van het bedrijf overnemen van Bram Bliek, om met nieuw elan de experts van Svašek op hoog niveau in te blijven zetten voor uitdagende projecten.

Bas is in 2008, na een cum laude afronding van zijn studie Civil Engineering and Management aan de Universiteit Twente, bij Svašek Hydraulics in dienst getreden. In de afgelopen 12 jaar heeft hij zich breed ontwikkeld binnen de organisatie door leiding te geven aan projecten op het gebied van rivierkunde, kust- en estuariamorfologie en forecasting. Die kennis en ervaring zal hij aan wenden binnen zijn nieuwe functie.

Zandige golfbreker: een innovatieve en natuurlijke oplossing voor havens

De oprichter van Svašek, Honzo Svašek, was ook een van de opstellers van het concept ‘Building with Nature'. Vandaar dat 'Bouwen met de natuur’ al het motto van Svašek was, ver voordat dit algemeen werd toegepast in de kust- en rivierwaterbouwkunde en deel uitmaakt van ons DNA. De zandige golfbreker bij Lekki, Nigeria, is een voorbeeld van hoe ‘Building with Nature’ kan worden toegepast bij het ontwerp van een haven.

We zijn verheugd u te kunnen informeren dat het artikel van CDR International en Svasek Hydraulics, getitled "Sandbar Breakwater: An Innovative Nature-Based Port Solution" is gepubliceerd in "Water" als onderdeel van het "Special Issue Nature-Based Solutions for Coastal Engineering and Management".

Download artikel.

© Foto CDR International

Met de wetenschap in de zeilen op medaillejacht

Afgelopen weekend een leuk artikel in het Financieel Dagblad over wetenschap en zeilen: “Kennis over wind en stromingen, die maakt het verschil in de zeilsport”.

Svašek Hydraulics voor de 4e keer op rij supplier stroomvoorspellingen voor het Nederlands Olympisch zeilteam.

Lees het artikel online bij FD of download de pdf-versie.