Nieuwe medewerker: Lennard Spaans

Per 1 september 2019 treedt Lennard Spaans in dienst bij Svašek Hydraulics. Lennard is recent afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (coastal engineering) en zijn afstudeerwerk was gericht op de morfologie van intergetijden zandbanken en de simulatie hiervan in XBeach.

Wij wensen Lennard veel succes en een leerzame tijd bij Svašek Hydraulics.

Fjord Crossings project Noorwegen

Asplan Viak (hoofdaannemer, Noorwegen), HKV (NL) en Svašek (NL) hebben zich gezamenlijk gekwalificeerd in het 'Fjord Crossings'-project voor een tweetal raamcontracten ter uitvoering van onderzoek naar stroming en golven .

De ambitie van de Noorse overheid om de E39-kustsnelweg in het zuid-westelijke fjordengebied om te bouwen tot een verbinding zonder veerboten, vereist ontwikkeling van ongekende brugtechnologie voor het oversteken van de extreem brede- en diepe fjorden.

De wereldwijd gezien langste bestaande bruggen schieten letterlijk tekort als het gaat om het oversteken van een fjord die meer dan twee kilometer breed en honderden meters diep is. Het Noorse project 'Fjord Crossings' is verantwoordelijk voor de realisatie van de extreme fjordovergangen: van het verzamelen van gegevens zoals wind, golven en stroming tot de ontwikkeling van computermodellen voor het doorrekenen van de dynamische constructie van nieuwe brugconstructies.

Het 'Fjord Crossings'-project is gestart in 2009. De initiele studiefase werd voltooid toen men in het project tot de conclusie kwam dat het daadwerkelijk mogelijk was om de acht fjorden die de E39 kruist met vaste verbindingen over te steken; zelfs bij de Sognefjord, waarvan werd aangenomen dat het voor altijd onmogelijk zou zijn bleek het mogelijk om een vaste oeververbinding te realiseren.

Na de studiefase gaat het E39-project nu een meer uitvoerende fase in. Dit werk omvat het verzamelen en analyseren van basisgegevens zoals metingen van wind, golven en stroming; verkenning van de bodem tot enkele honderden meters diepte en het in kaart brengen scheepvaartverkeer. Ondertussen worden nieuwe brugconcepten nader uitgewerkt voor het oversteken van de fjorden langs de E39-route, zoals extreme hangbruggen, drijvende bruggen en onderwater zwevende tunnels.

© fotos: Statens vegvesen

Svašek Hydraulics bestaat 50 jaar

Aanstaande september is het 50 jaar geleden dat Ingenieursbureau Svašek Hydraulics is opgericht door Honzo Svašek (1926-1994). Bij de beslissing destijds om een eigen bedrijf te beginnen speelde de aanleg van de eerste Maasvlakte een belangrijke rol. Als waterstaatsingenieur was hij al betrokken bij de voorbereidingen en als ondernemer voorzag hij een aantal jaren werk. Dat is ook uitgekomen: de laatste ontwerpstudie voor de aanleg van de Maasvlakte werd pas in 1977 afgerond. En de geschiedenis herhaalt zich: vanaf 2005 is Svašek opnieuw intensief betrokken geweest bij de Maasvlakte II. Wie weet of ooit Maasvlakte III nog komt...

Svašek Hydraulics is een volledig onafhankelijk waterbouwkundig ingenieursbureau en vanuit ons Rotterdamse kantoor aan de kade van de rivier de Nieuwe Maas zijn wij actief in ons eigen land en in vele andere landen wereldwijd. We zijn gespecialiseerd in het hydrodynamische en morfologische gedrag van zeeën, kustgebieden en rivieren. Svašek Hydraulics is klant- en oplossingsgericht en onderscheidt zich van algemene ingenieursbureaus door een diepgaande kennis van hydraulica, morfologie en de ontwikkeling van geavanceerde numerieke modellen. Tegelijkertijd is Svašek Hydraulics al 50 jaar meer dan een onderzoeksinstituut. Wij bieden oplossingen, niet alleen studies.

Na de zomer gaat Svašek Hydraulics verhuizen

Na de zomer gaat Svašek Hydraulics verhuizen naar de Kratonkade 23 te Rotterdam. Deze locatie ligt slechts 400 meter van ons huidige kantoor. Vanaf ons nieuwe kantoor hebben we, net als nu, een prachtig uitzicht op de Maas.

Tom Pak versterkt het team van Svašek Hydraulics

Per 1 juni 2019 treedt Tom Pak in dienst bij Svašek Hydraulics. Tom is in 2019 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (river and coastal engineering). Zijn afstudeerwerk was gericht op de interactie tussen eolisch en marien sedimenttransport bij de Hondsbossche Duinen.

We zijn blij dat hij ons team komt versterken. Welkom Tom!

2D Golfspectra modellering in HARES

Volledig 2D golfspectrum modelleren is nu beschikbaar in HARES. Alle lokale golfrichtingen en -frequenties worden hierbij bepaald en zichtbaar gemaakt met behulp van 2D-golfspectra. Inkomende golfenergie kan hiermee worden onderscheiden van gereflecteerde golfenergie.

HARES is een tweedimensionaal numeriek golfmodel waarmee de voortplanting van korte golven wordt berekend in zones nabij de kust, zoals havenbekkens. Het model is gebaseerd op de “2D Mild-Slope Equation” en omvat vele fysische processen: diffractie, refractie, shoaling, (partiële) reflectie en transmissie, (niet-lineaire) bodemwrijving en brekende golven, richtingsspreiding en frequentiespreiding. HARES is “in-house” door Svašek Hydraulics ontwikkeld, en behoort tot de snelste en meest veelzijdig inzetbare Mild-slope-golfmodellen die momenteel beschikbaar zijn.

Als voorbeeld is de haven van Scheveningen gemodelleerd in HARES waarbij voor enkele uitvoerlocaties de 2D golfspectra zijn bepaald. Dit voorbeeld kan hier worden gevonden.

Kick off meeting WINDLASS project

Op 22 mei is in Wageningen het Joint Industry Project WINDLASS van start gegaan. In dit project, dat 3 jaar loopt, zal met behulp van metingen in havens en modelontwikkeling de bestaande kennis van windkrachten op (grote) schepen verbeterd worden.

Er zijn ongeveer 20 participanten waaronder havenauthoriteiten, loodsenorganisaties, rederijen, scheepswerven en adviesbureaus. Het projectmanagement wordt gevoerd door het Maritiem Research Instituut Nederland MARIN. Als voorzitter van de stuurgroep is de heer Wim Hoebee van het Havenbedrijf Rotterdam gekozen.

Svašek Hydraulics participeert in dit project voor de evaluatie van de meet- en rekenresultaten.

Bekijk de PDF flyer voor meer informatie.