Golftransmissie toegevoegd in golfmodel HARES

Het haven golfdoordringingsmodel HARES is uitgebreid met het modelleren van gedeeltelijke golftransmissie en -reflectie van golfbrekers. Voor elke (deel van een) golfbreker kan nu, voor beide kanten afzonderlijk, de reflectie- en transmissiecoëfficiënt worden opgegeven. HARES bevat nu de fysieke verschijnselen van diffractie, refractie, reflectie, shoaling, bodemwrijving, golfbreken, transmissie, richting- en frequentieverdeling.

Een voorbeeld met een golfbreker met 50% transmissie is hiernaast gegeven. De toegepaste spectrale golfconditie wordt gekarakteriseerd door Tp=6.0; Hs=1.0m en een golfrichting van 240°N. Om te focussen op de golftransmissie, zijn alle golfreflecties in het modelgebied op nul gezet en is er een uniforme, zeer diepe, bodem toegepast. Op deze wijze spelen alleen de processen diffractie en golftransmissie een rol. De bovenste figuur laat een golfbreker zonder transmissie zien. In de onderste figuur heeft de golfbreker een transmissie van 50%. Dit resulteert in een golfhoogte achter de golfbreker die 50% is van de inkomende golfhoogte.

Onzekerheidsbeoordeling in de kustmorfologie voorspelling met een Bayesian netwerk

In het kader van haar part-time promotie onderzoek presenteert onze medewerkster Anna Kroon deze week haar onderzoek over het gebruik van een Bayesiaans netwerk voor de doorvertaling van onzekerheden in lange termijn morfologisch modelleren op Coastal Dynamics 2017 in Denemarken. Het volledige artikel is te vinden via de volgende link http://coastaldynamics2017.dk/onewebmedia/254_Kroon_Anna.pdf .

Presentatie voor de aanwezigen: Vrijdag 16 juni, 10:30 uur, TU Delft, Auditorium 1.