Verbetering Svasek’s CFD-code TUDflow3d

Svasek's eigen 3D CFD-code TUDflow3d heeft meerdere updates ondergaan met een nauwkeuriger turbulentie subgrid model en nieuwe snellere solvers waardoor een variabele rastergrootte in twee richtingen in plaats van één mogelijk is. Nu kunnen baggerpluimen en andere zeer turbulente mengstromen nog nauwkeuriger worden gesimuleerd.

Een voorbeeld van de toepassing van TUDflow3d is de turbulente interactie van een sedimentpluim met de propeller van een baggerschip (Large Eddy Simulation), zoals te zien is in de aminatie in het rechter paneel. Een andere voorbeeld is de vertroebeling in de buurt van een offshore platform.

Uitgebreide validatie vindt u in dit proefschrift.

Nederlandse paralympische zeilers gaan voor goud!

De Paralympische Spelen 2016 zijn begonnen in Rio de Janeiro. Van de 114 Nederlandse atleten komen ook twee zeilers in de Skud18 in actie; Rolf Schrama en Sandra Nap.

Dit duo zal van 12 tot 17 september voor goud varen onder leiding van coach Ronald van Vianen en de gedetailleerde stroomvoorspellingen van Svašek Hydraulics.

Svašek feliciteert het Nederlandse Zeilteam met de gouden medailles in Rio 2016

Svašek Hydraulics feliciteert het Nederlandse Zeilteam met de behaalde gouden medailles tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro; Marit Bouwmeerster in de Laser Radial en Flying Dutchman Dorian van Rijsselberghe met het windsurfen. Wederom een goed voorbeeld van onze samenwerking!

Svašek leverde gedetailleerde stromingsvoorspellingen aan het Nederlandse Zeil Team voor de situatie tijdens de Olympische Spelen. Een voorbeeld van zo'n voorspelling vindt u aan de rechterkant.

Bodemveranderingen Westerschelde beter voorspelbaar

Natuurlijke bodemveranderingen in estuaria zoals de Westerschelde zijn beter voorspelbaar dan werd aangenomen. Dit blijkt uit de studie van Gerard Dam, promovendus bij UNESCO-IHE en werkzaam bij Svašek Hydraulics. Hij heeft met behulp van een nieuwe methodiek de periode van 1860 tot 1970 gesimuleerd en vergeleken met de bodemmetingen uit die tijd. Het onderzoek laat zien dat bodemverandering in het complexe systeem van stromingen en sedimenttransport wel degelijk voorspelbaar is over een langere periode. De methodiek lijkt daarom goed in te zetten om de gevolgen van bijvoorbeeld zeespiegelstijging in estuaria in beeld te krijgen.

Het is voor eerst dat deze methode is toegepast om de dynamiek van estuaria beter te begrijpen en softwaremodellen te valideren. “Tot onze eigen verbazing kwamen de bodemveranderingen over ruim 100 jaar goed uit het model”, vertelt Gerard Dam. “Je zou verwachten dat over een langere tijdschaal de onzekerheid en foutenmarge toeneemt net zoals bij weersvoorspellingen. Dat doet het dus niet.” Volgens Mick van der Wegen, associate professor bij UNESCO-IHE en onderzoeker bij Deltares, die Gerard begeleidt is een mogelijke verklaring dat de bedijkte vorm van de Westerschelde een sturende werking heeft op de ontwikkeling van sedimentatiepatronen.

De resultaten van het onderzoek ‘Modeling centuries of estuarine morphodynamics in the Western Scheldt estuary’ zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters.

Foto: Beeldbank RWS