Afstuderen Ype Attema

Ype Attema, afgestudeerd bij Svašek Hydraulics, heeft zijn verdediging gehad over het onderwerp “Long-term bio-g eomorphological modelling of the formation and succession of salt marshes”.

De interactie tussen vegetatie en de morfodynamica is beschouwd als een belangrijk proces in kweldervorming en landaangroei. Daarom wordt de bijdrage van vegetatiemodellering aan de lange termijn morfologische ontwikkeling van kwelders geëvalueerd door het implementeren van een vegetatiegroeimodel in de morfodynamische modelleringsoftware FINEL. Over het algemeen laten de resultaten zien dat de bio-geomorfologische modellen in staat zijn om kwelderkarakteristieke morfologische en hydrodynamische verschijnselen weer te geven.